Relacja z naszego Zjazdu

11 czerwca 2022 roku, po prawie trzyletniej przerwie, było nam miło spotkać się z Państwem na Zjeździe Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych w Kamieniu Śląskim. Tuż przed spotkaniem byliśmy pełni różnych obaw, ale na szczęście dopisała zarówno pogoda, jak i nasi Goście!

O godz. 11:00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, którą celebrował ks. Jerzy Dzierżanowski oraz ks. Tomasz Gajda. Po wspólnej modlitwie rozpoczęła się część „piknikowa” naszego Zjazdu – zaprosiliśmy wszystkich do ogrodów Sanktuarium, gdzie czekało już na wszystkich mnóstwo atrakcji.

Zabawy z dziećmi prowadziła doświadczona animatorka, która przygotowała szereg konkurencji, tańców i aktywności ruchowych, w tym lubianą przez maluchy chustę animacyjną. Tuż obok chętne dziewczynki mogły wyczarować na swoich główkach ciekawe fryzury z warkoczyków, była też Kraina Prezentów, z której żadne dziecko nie odeszło z pustymi rękami oraz nasz tradycyjny Kącik Plastyczny, który przyciągał małych artystów. Jak co roku staraliśmy się przygotować różnorodne atrakcje, aby każdy znalazł coś dla siebie. Tradycyjnie zorganizowaliśmy również kawę i słodki poczęstunek, jak również kiełbaski i bułeczki, dzięki którym wszyscy byli pełni sił przez całe nasze spotkanie!

Spotkała nas również miła niespodzianka: odwiedził nas Emerytowany Biskup Opolski abp Alfons Nossol, który aktualnie mieszka w Kamieniu Śląskim. Ksiądz biskup z ochotą rozmawiał z naszymi Gośćmi i im błogosławił. Było to niezwykłe, ponieważ to właśnie ksiądz biskup powołał do życia w 1993 roku naszą Fundację (i od początku aktywnie działał na rzecz jej jednostek) a już rok później 15 stycznia 1994 roku poświęcił Dom Samotnej Matki, który dziś nosi nazwę Domu Matki i Dziecka. Historia posługi księdza biskupa jest więc silnie związana z naszą działalnością i spotkanie po latach dało nam wszystkim dużo wzruszenia, jak i radości.

Tuż po 15:00 wystartował nasz tradycyjny Bieg o Kamień Śląski, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem z Państwa strony. Zabawę poprowadziła nasza wspaniała fizjoterapeutka fundacyjna – Kasia Musioł. Biegaliśmy w trzech kategoriach: na starcie stały całe rodziny, następnie młodsze dzieciaki, a tuż po nich starsze. Dla każdego, kto ukończył bieg czekał prawdziwy medal, nagroda i zasłużone gromkie brawa.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w organizacji Zjazdu naszym wolontariuszom, Pani Dorocie Porowskiej i jej uczniom, Harcerzom z ZHR oraz pracownikom Sebastianeum Silesiacum. Tegoroczny Zjazd w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina 2”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z naszą Fundacją, aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje dwóch organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

Dziękujemy Państwu za przybycie, rozmowy i modlitwę i do miłego zobaczenia!

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA