Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem”

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia od lat zajmuje się prowadzeniem wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla osób przeżywających kryzysy osobiste bądź rodzinne, często powiązane z problemem alkoholowym. Działania podejmowane w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej mają umożliwić osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym wykluczeniem społecznym i uzależnionym przezwyciężenie trudnej sytuacji osobistej poprzez poszerzenie dostępności do profesjonalnych usług pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej.

Mają one również wspierać członków rodzin osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i uzależnionych w minimalizowaniu bądź też niwelowaniu różnorodnych zaburzeń (głównie natury emocjonalnej).

Podczas realizacji projektu specjaliści przeprowadzając wstępne konsultacje będą diagnozować sytuację zgłaszających się osób i decydować o tym, jaka forma pomocy będzie w danym przypadku najkorzystniejsza:

  • terapia uzależnień,
  •  psychoterapia indywidualna osoby dorosłej w podejściu psychodynamicznym
  •  terapia rodzinna ukierunkowana na pracę z parą lub całą rodziną
  •  uczestnictwo w grupie edukacyjno-motywacyjnej.

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy Pl. Katedralny 4, 45-005 Opole tel./fax 77 44-19-905 lub 77 44-11-500

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Opole

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA