Relacja z turnusu integracyjno-edukacyjnego dla rodzin zastępczych w Ochotnicy Dolnej

Pierwszy tydzień ferii zimowych, trwający od 31 stycznia do 6 lutego, był czasem realizacji kolejnego turnusu integracyjno-edukacyjnego dla rodzin zastępczych. Nasza Fundacja współorganizuje ten wyjazd wraz z Fundacją „Bądź Dobroczyńcą” w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II”.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczno-sanitarną turnus został przygotowany w nieco zmienionej formule, tak aby dopasować go do pandemicznych obostrzeń i zapewnić wszystkim jego uczestnikom spokój i bezpieczeństwo.

Nasze rodziny spotykały się na zajęciach w ograniczonych liczebnie grupach, a tematyka warsztatów związana była z potrzebami i zainteresowaniami wszystkich jej członków. Jak zwykle w naszym programie znalazły się zajęcia integracyjne dla całych rodzin, a także osobne zajęcia dla mniejszych dzieci oraz inne dla młodzieży. Dzięki dobrej współpracy z uczestnikami turnusu udało nam się przeprowadzić wszystkie zaplanowane spotkania bez zakłóceń i z najwyższą dbałością o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne.

Mimo, iż ten wyjazd znacznie różnił się od naszych poprzednich turnusów wciąż udało nam się zrealizować jego najważniejsze postulaty. Rodziny miały okazję do uczestniczenia w ciekawych zajęciach, ale również do relaksu we własnym gronie i dobrej zabawy m.in. na mieszczącym się w naszym ośrodku basenie. Wieczorem psychologowie i pedagodzy organizowali indywidualne spotkania dla rodziców zastępczych, pragnących otrzymać wsparcie w konkretnej sytuacji bądź po prostu porozmawiać.

Dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym za wspólnie spędzony czas!

Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II”, który realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z naszą Fundacją. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Działania prowadzone są przez dwie Fundacje, aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje tych organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA