9 września – Światowy Dzień FAS

Co to takiego FAS? To skrót od Fetal Alcohol Syndrome, co oznacza Alkoholowy Zespół Płodowy. Termin ten, zwany popularnie FAS od pierwszych liter angielskiej nazwy Fetal Alcohol Syndrome został wprowadzony w roku 1973 przez K.L. Jonesa i D.W. Smitha.

Światowy Dzień FAS ma na celu uświadomienie przyszłych matek na temat negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego zadaniem jest również zwrócenie uwagi społeczeństwa na powszechność problemu, który, jak się okazuje, występuje na całym świecie.

Nasza Fundacja stale spotyka się z problemem FAS – dzieci zgłaszane do Ośrodka Adopcyjnego, jak również mali mieszkańcy naszego Domu Matki i Dziecka, w większości są dotknięci tym syndromem. Liczne konsultacje i rozmowy z rodzicami biologicznymi, adopcyjnymi i zastępczymi pokazują również jak nikła jest świadomość występowania FAS w grupie nauczycieli i pedagogów pracujących na co dzień z dziećmi w szkołach. Dla wielu z nich niezrozumiałe są zachowania uczniów, którym towarzyszy to zaburzenie.

Od kilku lat staramy się wspierać dzieci z FASD oraz ich rodziny prowadząc projekt, w ramach którego powołaliśmy Interdyscyplinarny Zespół Diagnostyczno-Terapeutyczny. Kompleksowość diagnozy i terapii dokonywanej przez interdyscyplinarny zespół wymaga zaangażowania wielu specjalistów z różnych dziedzin: w naszym teamie pracuje fizjoterapeutka, psychologowie, pedagodzy oraz neurologopedzi.

W październiku organizujemy kolejną konferencję zatytułowaną „Świat bez FASD”, na którą już Państwa serdecznie zapraszamy. Informacje o konferencji będą się pojawiać na stronie internetowej naszej Fundacji.

Działania związane z profilaktyką FASD i pracą z dziećmi i rodzinami z FASD realizujemy dzięki projektowi „Zrozumieć dziecko z FASD”, który jest sfinansowany ze środków budżetu miasta Opola.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w sprawie konsultacji

pod nr tel./fax 77 44-19-905 lub 77 44-11-500.

Udział w naszym projekcie jest bezpłatny.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA