Rusza rozbudowa Domu Matki i Dziecka – umowa z NFOŚiGW podpisana!

Wreszcie rozpoczęliśmy prace związane z realizacją projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i modernizacja Domu Matki i Dziecka w Opolu. Umowa z NFOŚiGW została podpisana 4 listopada 2020 r.

Modernizacje dotyczą budynku B, który jest przeznaczony na działania edukacyjno-aktywizujące oraz gospodarcze Domu. W części tej znajdują się:

• pracownia terapii zajęciowej,

• pralnia, prasowalnia, suszarnia,

• magazyn żywnościowy, pościelowy i odzieżowy,

• warsztat konserwatorski,

• magazyn sprzętów.

Problemy z jakimi borykała się placówka w istniejącym budynku B to:

• przeciekanie dachu wykonanego z płyt paździerzowych

• pleśnienie i nasiąkanie dachu wilgocią

• nasiąkanie rzeczy znajdujących się w magazynach stęchlizną

• zagrożenie zwarciem instalacji elektrycznej z powodu przeciekających ścian i sufitów

• pękanie ścian i sufitów

• nieszczelność okien, wypadanie okien z zawiasów

• brak izolacji, grzyb

• niedrożność rur

• butwiejące podłogi.

Plany rozbudowy podzieliliśmy na etapy prac:

I ETAP – Rozbiórka części B budynku DMID.

II ETAP – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa infrastruktury budynku B wg obecnie obowiązujących standardów budowlanych z uwzględnieniem działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej całości Domu Matki i Dziecka oraz dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

III ETAP – Budowa magazynu sprzętów, w którym gromadzone będą pozyskane od darczyńców meble, sprzęt AGD i RTV oraz inne elementy wyposażenia domu dla kobiet, które w wyniku procesu reintegracyjnego usamodzielniają się i opuszczają placówkę.

W ramach rozbudowy planujemy utworzenie:

• sal edukacyjnych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania technologiczne i sprzęt wspierający

efektywność nauczania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

• pracowni kształcenia zawodowego,

• sali terapii zajęciowej,

• sali gimnastyczno-rehabilitacyjnej

• zaplecza gospodarczego w postaci:

– pralni,

– suszarni,

– prasowalni,

– magazynu żywnościowego, pościelowego, odzieżowego, wózków i sprzętów dla dzieci

– warsztatu konserwatorskiego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA