Ks. Jerzy Dzierżanowski członkiem Rady Pomocy Społecznej

fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Miło nam poinformować, że ks. Jerzy Dzierżanowski został członkiem Rady Pomocy Społecznej IX kadencji, działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W środę 24 czerwca b.r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie tejże Rady. W uroczystości wzięła udział Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek. Rada Pomocy Społecznej jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach pomocy społecznej. Do zakresu jej działania należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów pomocy społecznej, przedstawianie ministrowi okresowych informacji o swojej działalności, przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

Ks. Jerzemu gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/inauguracyjne-posiedzenie-rady-pomocy-spolecznej-ix-kadencji

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA