Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych – relacja ze spotkania

8 czerwca spotkaliśmy się z Państwem na naszym kolejnym Zjeździe Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych w Kamieniu Śląskim. W otoczeniu pięknej zieleni ogrodów Sebastianeum Silesiacum i w towarzystwie słonecznej (choć nieco wietrznej!) pogody rozpoczęliśmy nasz coroczny piknik. O godz. 11:00 uczestniczyliśmy w Mszy Świętej, którą celebrował ks. Jerzy. Jak co roku w trakcie homilii ksiądz zaangażował zebranych na Eucharystii do wspólnego działania. Tym razem aktywną stroną byli wszyscy chętni tatusiowie!

Tuż po Mszy spotkaliśmy się w ogrodzie przy zamku, gdzie na dzieci czekała już moc atrakcji: Kraina Prezentów, zabawy z chustą, tańce i konkursy. Oficjalnie przywitaliśmy się z Państwem wspólnym polonezem, który został odtańczony przez dzielne przedszkolaki z Opola. Taniec jak i inne muzyczne niespodzianki zorganizowała Pani Alfreda, Pani Elżbieta i Pani Anna – nauczycielki z przedszkola nr 33 „Karolinka” z Opola. Jednocześnie w naszym Kąciku Plastycznym odbywały się warsztaty plastyczne, które prowadziła Pani Małgorzata Kuczyńska. Chętne dzieci mogły wykonać kwiatuszka bądź jaszczurkę z plasteliny na bazie ekologicznego stelażu. Wszystkie prace były niepowtarzalne i robiły duże wrażenie!

Tuż przed 15:00 wystartował nasz tradycyjny Bieg o Kamień Śląski, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem z Państwa strony. Biegaliśmy w trzech kategoriach: na starcie stały całe rodziny, następnie młodsze dzieciaki, a tuż po nich starsze. Dla każdego, kto ukończył bieg czekał prawdziwy medal i zasłużone gromkie brawa!

Po Biegu, kiedy nasi dzielni zawodnicy odpoczywali w trawie, swój występ na naszym Zjeździe miał Pan Krzysztof Riewold –półfinalista IV edycji telewizyjnego programu Mam Talent, który przygotował dla nas specjalny pokaz cyrkowy! Jego umiejętności wzbudzały ogromny podziw a wybuchające co chwila oklaski potwierdziły, że mieliśmy do czynienia z prawdziwym artystą!

Ogromne podziękowania kierujemy do Pani Alfredy, Pani Elżbiety, Pani Ani oraz Madzi – wspaniałej ekipie z Przedszkola nr 33 „Karolinka” z Opola, która poprowadziła profesjonalne zabawy, animowała i zachęcała do tańców i rozmaitych konkurencji. Zjazd nie odbyłby się również bez naszych wolontariuszek: dziękujemy Julce oraz Darii (która jest również autorką zdjęć) oraz stażystce Karolinie za pomoc i niezawodność! Dziękujemy również wolontariuszom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kątach Opolskich, którzy wraz z opiekunem, panią Dorotą Porowską, pomagają nam na każdym zjeździe. Dziękujemy sołtysowi Panu Zbigniewowi Kawie za udostępnienie ław i stołów. Jesteśmy wdzięczni również pracownikom Sebastianeum Silesiacum za jak zwykle ogromną otwartość i życzliwość.

Tegoroczny Zjazd w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z “Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz “Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

Dziękujemy Państwu za przybycie i do miłego zobaczenia już za rok – tym razem będzie to już nasze 25 jubileuszowe spotkanie na Zjeździe!

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA