VI Bieg po dyszkę na rzecz naszej Fundacji – zapraszamy!

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VI edycji Biegu po „dyszkę” dla rodziny, która będzie imprezą towarzyszącą obchodom VIII Diecezjalnego Święta Rodziny i Jarmarku Cysterskiego w Jemielnicy.

Bieg odbędzie się 1 maja 2019 r. o godz. 17.00 przy kościele wokół stawu. Celem imprezy jest wsparcie działań statutowych Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia oraz promocja biegania.

Każdy uczestnik przez przebiegnięcie jednego okrążenia (600 m) przyczynia się do przekazania z puli sponsorskiej „dyszki” (10,00 zł) na rzecz naszej Fundacji.

Uczestnictwo w biegu wymaga rejestracji. Można jej dokonać pod następującym adresem: www.biegpodyszke.com.pl

Dodatkowe pytania można zadawać pod adresem: www.biegpodyszke.com.pl

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka do pobrania stąd. 

 

BIEG PO „DYSZKĘ” DLA RODZINY – REGULAMIN

I. Cel imprezy

1. Obchody VI Diecezjalnego Święta Rodziny oraz Jarmarku Cysterskiego.

2. Wsparcie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia z siedzibą w Opolu.

3. Uwrażliwienie na potrzeby osób będących w potrzebie.

4. Integracja we wspólnocie parafialnej i nie tylko.

5. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

II. Organizatorzy

1. Parafia Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

2. Gmina Jemielnica.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się 1 maja 2019 r. o godz. 17.00 wokół stawu przy kościele parafialnym w Jemielnicy.

IV. Zasady akcji

1. W biegu mogą brać udział zarówno zespoły rodzinne (tzn. rodzice z dziećmi lub rodzeństwo) jak i biegacze indywidualni (podział na kobiety i mężczyzn). Zespoły rodzinne otrzymują jedną planszę na całą rodzinę, a ich bieg odbywa się w formie sztafety.

2. Każdy uczestnik przez przebiegnięcie jednego okrążenia (600m) przyczynia się do przekazania z puli sponsorskiej „dyszki” (10 zł) na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia.

3. Pula sponsorska składa się z dowolnych ofiar przekazanych przez osoby pragnące wspomóc to dzieło.

4. Zaliczenie okrążenia będzie potwierdzane naklejką na otrzymanej wcześniej planszy.

5. Liczba uczestników dopuszczonych do biegu będzie zależała od wysokości puli sponsorskiej.

6. O zamknięciu listy poinformujemy na stronie: www.facebook.com/sztafetarodzinna

V. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku dla potrzeb biegu.

2. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: www.biegpodyszke.com.pl

3. W przypadku osoby niepełnoletniej biegającej indywidualnie potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ( formularzem zgody )

4. Rejestracja zawodników rozpocznie się 1 maja o godz. 16.30. w altance przy stawie.

5. Wszelkie zapytania proszę kierować na adres: www.pytania.biegpodyszke.com.pl

Regulamin biegu do pobrania tu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA