Wspomnienia z turnusu rodzin zastępczych w Brennej

W dniach 20-26 sierpnia 2018 roku kolejne rodziny zastępcze wypoczywały na turnusie integracyjno-terapeutycznym, który odbywał się w Brennej. Każdego dnia przed południem organizowano warsztaty dla rodziców oraz dzieci. Dla maluchów i młodzieży przygotowano ciekawe zajęcia plastyczno-ruchowe, rodzice brali udział w spotkaniach podnoszących ich kompetencje oraz konsultacjach ze specjalistami. Swój czas wolny rodziny przeznaczały na wspólną rekreację korzystając np. z możliwości pływania w basenie, wędrowania po okolicznych górach bądź na zwiedzaniu malowniczej okolicy.

Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina”. Działanie to zostało realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest w partnerstwie z “Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz “Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA