Nabór specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-terapeutycznej dziecku i rodzinie

Jeśli jesteś psychologiem, pedagogiem lub absolwentem Nauk o Rodzinie, masz co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie i jesteś otwarty na podjęcie pracy w Opolu, Kędzierzynie Koźlu lub Nysie zapraszamy do podjęcia współpracy w ramach projektu “Ośrodki Promocji Edukacji i Terapii Rodzin – program rozwoju profesjonalizacji usług psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla rodzin w woj. opolskim”.

 

OFERUJEMY

1. Specjalistyczne szkolenia w dziedzinie pomocy psychologiczno-terapeutycznej

 • Dwuletni specjalistyczny kurs terapii systemowej – 400h,
 • Dialog terapeutyczny w poradnictwie małżeńsko-rodzinnym – 16h,
 • Mediacje alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów – 16h,
 • Socjoterapia rodziny – 16h,
 • Metodologia pisania projektów w modelu wsparcia dziecka i rodziny -16h,
 • Jak wspierać i edukować? Przygotowanie i prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych – 8h,
 • Wykorzystanie metod edutainmentu w praktyce uzależnień behawioralnych dzieci i młodzieży – 8h.

Miejsce realizacji szkoleń: Opole

Czas realizacji działań: X 2018 – XI 2020

2. Podjęcie zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę zlecenie w ramach poniższych działań profilaktyczno-terapeutycznych

 • Terapia systemowa rodziny,
 • Terapia indywidualna osób dorosłych,
 • Diagnostyka i terapia dzieci,
 • Warsztaty i zajęcia integracyjne oraz profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców, dzieci i młodzieży oraz rodzin z dziećmi,
 • Grupa wsparcia

Miejsce zatrudnienia Opole, Kędzierzyn Koźle, Nysa

Obszar: woj. opolskie

Czas realizacji działań: X 2018 – XI 2020

3. Superwizja zespołu specjalistów pracujących w poszczególnych ośrodkach – 126h.

Formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty nalezy składać osobiście lub listownie do dn. 30.06.2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu), w sekretariacie Diecezjalnej Poradni Rodzinnej – Ośrodka Promocji Edukacji i Terapii Rodzin w Opolu (I piętro), pl. Katedralny 4, 45-005 Opole.

Osoba do kontaktu: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO – tel. 604 410 911

>> Regulamin naboru

 
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA