Jubileusz 25-lecia działalności Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia

W ciągu 25 lat działalności Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia 734 dzieci znalazło nową rodzinę przy wsparciu Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, ponad 1600 matek z dziećmi otoczono opieką w Domu Matki i Dziecka, a z pomocy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej skorzystało ponad 15 000 osób. Te liczby są imponujące i pokazują, że od ćwierćwiecza „nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia”.

Każdy rok oznacza dla Fundacji kolejny krok w rozwoju. Wciąż podejmujemy się pionierskich inicjatyw i nie ustajemy w poszukiwaniu nowych sposobów na ulepszenie funkcjonowania naszej organizacji, a co za tym idzie zwiększenia wydajności w zakresie udzielania pomocy kierowanej do naszych beneficjentów.

Samodzielnie poszukujemy źródeł finansowania naszej działalności m.in. poprzez uczestnictwo w rozmaitych programach grantowych: miejskich, wojewódzkich, ministerialnych, unijnych. Wiele z nich realizujemy w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, dzieląc się swoją wiedzą, ale również zyskując w ten sposób nowe kompetencje.

Kadra Fundacji to specjaliści wielu dziedzin, którzy stale doskonalą swój warsztat i pogłębiają wiedzę. Dodatkowo współpracuje z nami wielu ekspertów, świadcząc specjalistyczne wsparcie na rzecz naszych podopiecznych. Część z nich pomaga nam w ramach wolontariatu, będącego jednym z filarów działalności Fundacji. To dzięki nim możemy zrealizować jeszcze większą ilość działań i wspólnymi siłami przyczynić się do poprawy jakości życia wielu osób.

Działalność każdej z jednostek to jednocześnie tysiące historii naszych podopiecznych, którzy w trudnym momencie swojego życia zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie. Każda z tych opowieści jest unikatowa i jednakowo dla nas ważna. Wizyta w naszej Fundacji to często punkt zwrotny, pierwsze miejsce dające nadzieję oraz przede wszystkim konkretną pomoc. Jesteśmy dumni, że na przestrzeni lat mogliśmy pomagać osobom zamieszkałym nie tylko w naszym regionie, ale również w całej Polsce.

Z radością myślimy o minionym ćwierćwieczu i jednocześnie jesteśmy Państwu wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Życzymy sobie co najmniej kolejnych 25 lat tak prężnej działalności, której celem jest zawsze życzliwa pomoc drugiemu człowiekowi.

Uroczyste obchody 25-lecia działalności naszej Fundacji rozpocznie Zjazd Rodzin Adopcyjnych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych, który odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Kamieniu Śląskim. Tradycja naszych Zjazdów Rodzin sięga początków istnienia Ośrodka. Te pierwsze były bardzo kameralne i przyjeżdżało na nie kilka osób. Z czasem było nas coraz więcej i naszym zwyczajem stały się spotkania z Państwem dwa razy w roku w Opolu i w Kamieniu Śląskim. Niech tak będzie i tym razem!

13 i 14 czerwca odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina z problemem uzależnienia – stare i nowe spojrzenie”, która zostanie zorganizowana z inicjatywy Diecezjalnej Poradni Rodzinnej, przy współpracy Urzędu Miasta Opola, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu oraz Katedry Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego.

16 czerwca zostanie zorganizowany festyn rodzinny Domu Matki i Dziecka, podczas którego po raz pierwszy spotkamy się w licznym gronie obecnych i byłych mieszkanek naszego Domu. Będzie to okazja do wspomnień, ale również refleksji i dzielenia się doświadczeniami.

Uroczyste obchody naszego Jubileuszu odbędą się 17 czerwca 2018 roku. Rozpocznie je msza święta celebrowana przez ks. bpa Andrzeja Czaję w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi w Opolu. Eucharystia będzie sprawowana w intencji podopiecznych, pracowników i dobrodziejów naszej Fundacji. Następnie w Auli Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się spotkanie, podczas którego zostanie zaprezentowany nasz dorobek w formie multimedialnej, następnie wręczone zostaną statuetki dla „Przyjaciół Fundacji”, a zwieńczeniem obchodów będzie recital wokalny sopranistki Aleksandry Szafir.

W imieniu Zarządu i Pracowników Fundacji zapraszamy wszystkich do włączenia się w uroczystości naszego Jubileuszu!

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA