Pomoc neurologopedyczna – nowy projekt w naszym Ośrodku

Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, organizuje pomoc i wsparcie dla dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych, poprzez bezpłatne poradnictwo i terapię u specjalistów: psychologa dziecięcego, pedagoga, logopedy, neurologopedy. Sukcesywnie zakupujemy kolejne specjalistyczne sprzęty i narzędzia diagnostyczne, dzięki którym wizyty w poradni dają jeszcze lepsze efekty. Wizyty te nie tylko pomagają dzieciom walczyć z dysfunkcjami, które często wynikają z mikrouszkodzeń wywołanych różnymi teratogenami – głównie alkoholem, ale również wspierają ich ogólny rozwój i komunikację.

Poprzez projekt pragniemy doposażyć gabinet specjalistyczny w naszym Ośrodku podnosząc poziom usług i poszerzając możliwości pracy z dziećmi, które w atrakcyjny, a równocześnie profesjonalny sposób nabywają nowych umiejętności społecznych, ćwiczą np. swoją wymowę, a także stymulują aparat mowy. Jednocześnie chcemy zapewnić, że działalność gabinetu specjalistycznego będzie kontynuowana również po zakończeniu niniejszego projektu, a zakupione sprzęty posłużą nam w kolejnych latach pracy i wspierania rozwoju dzieci.

W ramach projektu pragniemy zakupić laptop z oprogramowaniem, dzięki któremu będzie możliwa praca z beneficjentami za pomocą atrakcyjnych programów komputerowych, które nie tylko urozmaicą zajęcia, ale również podniosą poziom efektywności świadczonych przez nas usług. Jednocześnie chcemy również zakupić pomoce “papierowe”: takie jak karty do gry, karty metaforyczne, gry planszowe itd., aby jeszcze bardziej zróżnicować działania prowadzone podczas zajęć i oddziaływać na różne zmysły dziecka. Doświadczenie pokazuje, że wielość bodźców pozytywnie wpływa na kreatywność i wyobraźnię, a także pozwalają przełamać lęk przed mówieniem i wzmocnić motywację do dalszej pracy nad deficytami. Projekt zakłada również zorganizowanie 24 godzin dyżuru logopedy i neurologopedy.

Działanie potrwa do 31.12.2017 roku i zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA