Konferencja “Świat bez FAS” – relacja

7 grudnia 2017 w Sali im. Karola Musioła odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Świat bez FAS”, którą zorganizowała nasza Fundacja. Patronatu honorowego nad tym przedsięwzięciem udzielił Rzecznik Praw Dziecka, a także Prezydent Miasta Opola oraz Opolski Kurator Oświaty.

Wśród uczestników spotkania byli nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy z opolskich szkół oraz przedszkoli, lekarze, pielęgniarki, położne, asystenci rodziny, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy domów dziecka i zakładów wychowawczych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, rodzice zastępczy, kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Jako pierwsza wystąpiła Pani Małgorzata Bihun – lekarz pediatra, orzekający o niepełnosprawności dzieci, która opowiedziała o dzieciach z FAS z własnej perspektywy zawodowej. Podkreślała jak ważne jest propagowanie wiedzy o skutkach picia w czasie ciąży i o FAS, ponieważ nadal, nawet wśród lekarzy, pokutuje przekonanie o nieszkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety oczekujące narodzin dziecka.

 

Kolejną prelekcję wygłosiła dr Teresa Jadczak-Szumiło – psycholog, specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji, od lat zajmująca się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD, która omówiła modele pomocy dla dzieci z FASD. Trudności dzieci są złożone i model pomocy powinien uwzględniać ich specyfikę – prezentowana przez Panią Jadczak-Szumiło forma wsparcia uwzględniała ich różne dysfunkcje i deficyty.

Kolejne wystąpienie należało do Pani Lidii Kaczyńskiej-Pampuch – pedagoga i pracownicy Domu Matki i Dziecka, która omówiła swoje doświadczenia w pracy z dziećmi z FAS. Szczególnie ciekawe były przedstawione przez Panią pedagog momenty wychowawcze, które obrazowały specyficzne funkcjonowanie dzieci dotkniętych tym syndromem w różnych sytuacjach życiowych.

Ostatnia prelekcja należała do Pani Katarzyny Błaszków – fizjoterapeuty, certyfikowanego terapeuty metody NDT-Bobath oraz wykładowcy Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, która opowiedziała o metodach terapii stosowanych u dzieci z metodami neurorozwoju, w tym z FAS. Swój wykład urozmaiciła krótkimi filmikami, na których widać było jak regularne ćwiczenia mogą wpłynąć na rozwój fizyczny i psychiczny dziecka. Pani Błaszków podkreślała przy tym bezcenną rolę rodzica, który ćwiczy również z dzieckiem w domu. W ten sposób nie tylko stymuluje rozwój swojego dziecka, ale również pogłębia z nim więź.

Po wykładach nastąpił czas dyskusji. Padło wiele pytań od uczestników spotkania, na które odpowiadali prelegenci. Wymiana zdań, wątpliwości i poglądów była bardzo inspirująca i pozwoliła na wyciągnięcie dodatkowych wniosków z konferencji.

Patronat nad naszą konferencję objęli Rzecznik Praw Dziecka, Prezydent Miasta Opola, Opolski Kurator Oświaty

Naszymi patronami medialnymi byli TVP Opole, Radio Doxa, Radio Opole oraz Gość Niedzielny

Konferencja została sfinansowana ze środków budżetu miasta Opola.

Poniżej relacje z konferencji, które ukazały się w lokalnych mediach:

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA