Jak wykształcać kreatywność u dziecka? Warsztaty dla mieszkanek Domu Matki i Dziecka

Bardzo ważnym elementem w rozwoju dziecka jest wykształcenie w nim kreatywności. Im szybciej zaczniemy pomagać w jej rozwijaniu i kształtowaniu, tym lepiej nasze dziecko będzie przygotowane do życia w dzisiejszym świecie. Kolejne spotkanie aktywizacyjno-edukacyjne dla matek było poświęcone właśnie temu zagadnieniu.

Zajęcia rozpoczęłyśmy dyskusji o tym czym w ogóle jest kreatywność i co się z nią wiąże. Padało wiele pomysłów i skojarzeń, spośród których wybrałyśmy te najbardziej trafne, wspólnie wypracowując jedną definicję. Matki zgodnie przyznały, że jest to cecha ważna i pożądana – szczególnie w życiu dorosłym, bo pozwala twórczo zareagować na problem i radzić sobie lepiej z przeciwnościami losu.

Później rozmawiałyśmy o tym co jest potrzebne, aby pobudzać kreatywność dziecka. Spośród wymienionych można wyróżnić takie sposoby, jak: wolność (stawianie czoła nowej rzeczywistości i wyzwaniom), zabawa (generowanie wciąż nowych pomysłów), wsparcie (zamiast oceniania i strofowania), czas (by moc spontaniczne stymulować kreatywność nie należy opierać się na sztywnych harmonogramach i ustalonym z góry porządku), eksperymentowanie (możliwość podejmowania prób i testów) oraz… dużo dobrego humoru (bo uśmiech generuje dobrą atmosferę, która pozwala na swobodną radość z twórczych działań)! Podkreślałam również, że aby oczekiwać od dziecka kreatywnego podejścia do życia należy także samemu się nią wykazać!

Po rozmowie zaprezentowałam matkom jak łatwo można stworzyć z dzieckiem zabawkę, która już na etapie wspólnego konstruowania pobudzi ich wyobraźnię. Zwróciłam również uwagę na istotę odwiedzania ciekawych miejsc, które mogą stanowić dla dziecka bodziec do działania i nieocenioną inspirację (np. muzea, parki, wystawy, galerie sztuki, biblioteki).

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA