Wsparcie samotnych matek i ich rodzin z terenu miasta Opola – nowy projekt w Domu Matki i Dziecka

Nasz Dom Matki i Dziecka wspiera swoje mieszkanki w trakcie pobytu, ale również bardzo im pomaga w procesie usamodzielniania się i odnalezienia na nowo w społeczeństwie. Często otrzymujemy również prośby o pomoc od innych mieszkanek Opola samotnie wychowujących dzieci, które ze względu na nagłą kryzysową sytuację rodzinną potrzebują doraźnej pomocy rzeczowo-żywnościowej. W związku z tym postanowiliśmy napisać projekt, który mógłby objąć wsparciem samotne matki w obu tych przypadkach – udało nam się otrzymać dotację!

Projekt będzie realizowany na terenie Domu Matki i Dziecka w Opolu-Grudzicach. Wsparcie będzie udzielane poprzez przygotowanie paczek rzeczowo-żywnościowych, na które będzie się składać żywność (w tym specjalistyczna dla niemowląt i małych dzieci), kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała dla dorosłych i dzieci, odzież, artykuły higieny osobistej (w tym pampersy dla niemowląt i małych dzieci) oraz odzież (dla dorosłych, dziecięca, niemowlęca).

W przygotowanie paczek będą zaangażowane przede wszystkim samotne matki zamieszkujące Dom, które w ten sposób będą pomagać matkom już usamodzielniającym się, bądź tym które nie mieszkają w naszym Domu, ale potrzebują pomocy, a także wolontariuszki, którymi są w dużej mierze studentki kierunków pedagogicznych. Dla samotnych matek będzie to kolejna forma aktywizacji – dzięki np. pakowaniu odzieży oraz zabawek będą miały nie tylko wypełniony lepiej czas, ale również będą mogły wykazać się empatią wobec innych pokrzywdzonych przez los i potrzebujących pomocy. Wolontariuszki z kolei zostaną uwrażliwione na problemy społeczeństwa, szczególnie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. To doświadczenie będzie dla nich niezbędne, zarówno w podejmowaniu przyszłych zobowiązań zawodowych, jak i podniesieniu kompetencji osobistych. Tym samym edukujemy młode pokolenie przyszłych specjalistów poprzez działanie i reagowanie na aktualne społeczne potrzeby.

Projekt potrwa do listopada 2017 roku i jest sfinansowany ze środków budżetu Miasta Opola.

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA