Pierwsze zajęcia w Klubie Aflatoun już za nami!

W kwietniu 2017 r. odbyły się pierwsze zajęcia w Klubie Aflatoun. To nowa inicjatywa w naszej Fundacji, która czerpie z doświadczeń międzynarodowego programu działającego obecnie w 111 krajach na świecie i obejmującego wsparciem ponad 2 miliony osób.

Program w zrównoważony sposób omawia zagadnienia społeczne i finansowe, odkrywa potencjał dzieci i młodzieży, rozwija krytyczne myślenie oraz zaangażowanie najmłodszych w działania na rzecz lokalnego otoczenia, przygotowując ich jednocześnie do bycia otwartymi, tolerancyjnymi i aktywnymi obywatelami. Kluczowe elementy Programu Aflatoun zostały opracowane w ten sposób, żeby pomóc uczestnikom zostać pozytywnymi sprawcami zmian w swoich społecznościach. Każdy z elementów jest równie ważny i potrzebny.

Na naszych zajęciach pracowaliśmy z materiałami z modułu „Osobiste odkrywanie i zrozumienie”. Poprzez ćwiczenia i działania z tego działu dzieci uczą się oceniać i szanować swoją własną wyjątkowość, osobowość i potrzeby – przy tym dostrzegać je nie tylko u siebie ale także u innych. Sadzenie nasion niezależności i samodzielności od wczesnego wieku pomaga dzieciom rozwinąć się w kierunku świadomych obywateli.

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA