Tulipany Narodowego Dnia Życia w Opolu

Święto Narodowego Dnia Życia zostało uchwalone w 2004 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsza edycja Tulipanów Narodowego Dnia Życia w Opolu odbyła się 4 kwietnia 2016 roku z inicjatywy Forum Inicjatyw Społecznych .W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem – rola życia”, „Razem na zawsze”, „Rodzina receptą na kryzys”, „Kierunek: dziecko”, ,,Naturalnie – Rodzina”. Tematem tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Życia jest hasło: „Rodzina energią dla Polski”.

27 marca 2017 roku o godz. 15:00 w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu, odbędzie się uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki Tulipany Narodowego Dnia Życia w województwie opolskim. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Dziennikarz – celem nagrody jest promocja ludzi mediów, którzy w swojej działalności promują wartości związane z życiem rodzinnym;
  • Dzieło kultury – przyznawana za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobowym i społecznym człowieka;
  • Inicjatywa społeczna – za inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne;
  • Samorząd przyjazny rodzinie – ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej;
  • Firma – za działanie na rzecz rodziny.

Patronat honorowy nad Galą objęli Biskup Opolski Andrzej Czaja oraz Prezydent Miasta Opola. Patronat medialny zapewniła TVP Opole, Radio „Doxa” oraz „Gość Niedzielny”.

Zapraszamy również na Mszę Świętą, która odbędzie się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego dnia 25 marca 2017 roku o godz. 18:30 w kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Opolu. Podczas Mszy będzie można się przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które jest wyjątkowym dziełem, podejmowanym przez wiele rodzin już przez szereg lat.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA