Międzynarodowy Program Aflatoun będzie realizowany w naszej Fundacji!

W dniach 24-26 lutego 2017 miałam okazję uczestniczyć w niezwykłym szkoleniu dla edukatorów Certyfikowanego Międzynarodowego Programu Aflatoun we Wrocławiu. Spotkanie było jednym z sześciu organizowanych w innych dużych miastach na terenie naszego kraju.

Program Aflatoun dedykowany jest dla osób, które pracują z dziećmi i z młodzieżą. Podczas 3-dniowych zajęć przygotowano edukatorów programu, jednocześnie udostępniając im innowacyjne narzędzia edukacyjne. Podczas zajęć wykorzystywana była międzynarodowa metodyka sieci Aflatoun oparta na nauczaniu empirycznym.

Edukatorzy mają za zadanie przeprowadzić warsztaty dla dzieci w oparciu o metodologię Programu Aflatoun. W tym celu powołują Klub Aflatoun, który ma być miejscem przyjaznych doświadczeń i edukacji nieformalnej. Dzieci będą mogły przygotować samodzielne przedsięwzięcie społeczne lub finansowe. W naszej Fundacji również powstanie taki Klub – będziemy informować na naszej stronie o kolejnych etapach jego powstania oraz terminach i tematyce spotkań.

Aflatoun to globalny ruch, który łączy najlepsze światowe narzędzia dydaktyczne z obszaru edukacji społeczno-finansowej. Edukacja społeczna pomaga odkryć potencjał jednostki a jednocześnie uczy bycia empatycznym, tolerancyjnym oraz odpowiedzialnym. Edukacja finansowa przekazuje wiedzę o finansach a także buduje ważne umiejętności oszczędzania oraz planowania w pracy samodzielnej i zespołowej. Program uczy zaradności i zachęca do aktywności w ponad 100 krajach na świecie. Dzięki Fundacji Nauka dla Środowiska dostępny jest już teraz w Polsce.  

Aflatoun w liczbach m.in. :

  • 109 krajów realizujących Program;
  • 181 partnerów w sieci Aflatoun;
  • 3000000 dzieci objętych programem;
  • 27347 szkół i nieformalnych ośrodków kształcenia;

Więcej informacji o programie: www.aflatoun.pl

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA