Konferencja naukowo-metodyczna „Odpowiedzialni za wychowanie” – relacja

28 marca 2017 nasza Fundacja zorganizowała konferencję naukowo-metodyczną „Odpowiedzialni za wychowanie”, która odbyła się w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Wicewojewoda Violetta Porowska oraz ks. bp Andrzej Czaja. Naszymi patronami byli również Prezydent Miasta Opola oraz Opolski Kurator Oświaty.

Doboru tematów dokonano w nawiązaniu do priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2016/2017 – pkt. 3 „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.” Celem konferencji było doskonalenie zawodowe pedagogów i psychologów szkolnych oraz nauczycieli i wychowawców, psychopedagogizacja w zakresie kształtowania postaw i wychowania do wartości dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności sprzyjających optymalnemu rozwojowi rodziny, zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez inicjowanie różnych form pracy z rodziną oraz ukazanie wagi spójnej współpracy instytucji działających na rzecz dobra w rodzinie.

Konferencję uroczyście otwarła Pani Renata Warner, która z Panią Barbarą Słomian, dyrektorem naszego Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, moderowała to spotkanie. Swój głos zabrała Wicewojewoda, Pani Violetta Porowska, która powitała wszystkich gości i wyraziła swoje zadowolenie z powodu organizowanej konferencji, której ideę wspierała od samego początku. Swoje krótkie wystąpienie miał również Diecezjalny Duszpasterz Rodzin – ks. Jerzy Dzierżanowski, który pokrótce opowiedział o misji naszej Fundacji i obszarach, w jakich działamy. Pierwsze wystąpienie miała psycholog – dr n. hum. Joanna Dzierżanowska-Peszko, a temat jej odczytu brzmiał „O zasadach i stawianiu granic w wychowaniu”. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się m.in. o tym jak wartościowe jest pokazywanie dziecku konsekwencji jego zachowania, które są bardziej skuteczne niż wyznaczanie kary, bo przygotowują dziecko do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny.

Kolejny wykład o tytule „Wychowanie – zadanie dla rodziny i szkoły” poprowadziła konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – mgr Barbara Charczuk. Podczas wystąpienia Pani Barbara mówiła m.in. o tym jak ważne w wychowywaniu jest zbudowanie w młodym człowieku stabilnego fundamentu opartego na wartościach.

Po przerwie kawowej dołączył do nas Pan Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, który również zabrał głos, wyrażając przy tym radość z inicjatywy zorganizowania konferencji. Tuż po jego wystąpieniu rozpoczęła się prelekcja pani Małgorzaty Bihun – pediatry i lekarza orzekającego o niepełnosprawności dzieci. Tematem wystąpienia było „Indywidualne podejście do dziecka z problemami zdrowotnymi”. Pani doktor omówiła najczęściej występujące choroby, z którymi borykają się uczniowie i opowiedziała jak reagować w przypadku nasilenia objawów schorzenia w szkole. Przede wszystkim jednak podkreślała, że zachowanie dzieci nie wynika z ich złośliwości czy też braku manier, ale często jest efektem szeregu skomplikowanych problemów zdrowotnych, z którymi muszą się zmagać – warto o tym pamiętać w codziennej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ostatnie wystąpienie należało do Pana Jana Zapały, taty adopcyjnego i zastępczego, prowadzącego wraz z żoną Barbarą Rodzinny Dom Dziecka w Domecku. Pan Jan opowiedział o swoich doświadczeniach rodzicielskich, które opierały się na jedności małżonków, wychowywaniu w oparciu o wartości oraz wsłuchaniu się w potrzeby dziecka. Ten krótki wykład stanowił idealne podsumowanie naszej konferencji, bo ukazał wcześniej wygłoszone przez prelegentów treści w praktyce.

Wystąpienie każdego z prelegentów spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Usłyszeliśmy wiele miłych słów od uczestników oraz gospodarzy obiektu. Konferencja była dedykowana nauczycielom i pedagogom i dla wielu z nich stanowiła źródło cennej wiedzy oraz wartościowych spostrzeżeń. Cieszymy się z tych relacji i mamy nadzieję na kolejne spotkanie. Nasza konferencja nie mogłaby się odbyć, gdyby nie pomoc naszych wolontariuszek: Agaty, Ani, Natalii, Sandry oraz Karoliny – bardzo Wam dziękujemy!

Słowa podziękowań kierujemy również do Biura Obsługi Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który stanowił nieocenione wsparcie w przygotowaniu naszej konferencji.

Sandra Narewska

Patronami naszej konferencji byli:

  • Wicewojewoda Opolski – Violetta Porowska
  • https://www.opole.uw.gov.pl/odpowiedzialni-za-wychowanie
  • Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski
  • Kurator Oświaty – Michał Siek
  • Biskup Diecezji Opolskiej – ks. bp Andrzej Czaja

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły lokalne media:

  • TVP Opole (zobacz materiał)
  • Radio Opole;
  • Radio Doxa;
  • „Gość Niedzielny”.

Dziękujemy za wsparcie!

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA