Everest

EvErEst Group to inicjatywa spełniająca marzenia o zdobywaniu własnych szczytów. To grupa osób pragnących, wzorem szerpów, towarzyszyć tym, którzy pragną otwierać się na nowe pokłady wiedzy i umiejętności poprzez praktyczne doświadczenie. Celem Everest Group jest promowanie nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w oparciu o metodę edutainment.

edutainment

EDUKACJA + ROZRYWKA = EDUKACJA PRZEZ ROZRYWKĘ

W swoich działaniach Everest Group koncentruje się na kształtowaniu postaw i zachowań przy pomocy elementów zabawowych, mających na celu wyłącznie uatrakcyjnienie całego procesu edukacji. Pozytywne emocje odczuwane przy nauce w trakcie zabawy sprawiają, że dana osoba jest bardziej zaangażowana w cały proces, a nawet sama dąży do zdobycia nowej wiedzy, gdyż ta może pomóc jej przenieść element rozgrywki na jeszcze wyższy poziom. Niewątpliwie powodzenie edutainmentu wynika w dużej mierze z nieformalnego charakteru przekazu edukacyjnego. Jest on ukryty w atrakcyjnej dla odbiorcy formule, co sprawia, że nie zawsze ma on świadomość, iż w danym momencie pogłębia swoją wiedzę, nabywa nowe kompetencje, rozwija nowe umiejętności.

W ostatnich latach rynek edutainmentu szturmem podbija grywalizacja, polegająca na wykorzystaniu mechanizmów znanych z gier fabularnych i przeniesieniu ich do codziennego życia celem zmotywowania ludzi do wykonywania określonych czynności, zmiany postaw, motywacji i ocen. Grupa Everest rozpoczęła zatem prace nad opracowaniem innowacyjnego programu edukacyjnego o uzależnieniach behawioralnych, którego  kluczowym elementem będzie gra planszowa.

Wierzymy, że doświadczenie (experience) i wysoki poziom etycznych standardów (ethics) znajdą swoje odzwierciedlenie we wszystkich przestrzeniach rozwoju naszych pomysłów w dziedzinie EDUTAINMENT. Dla nas EVEREST to EDUTAINMENT, ETYKA i DOŚWIADCZENIE. Zdobywając te szczyty zdobędziemy cały świat.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA