Narodowy Dzień Życia

plakat-naturalnie-rodzinaTegoroczny Dzień Świętości Życia łączy się z obchodami Narodowego Dnia Życia w jedno wspólne święto, promujące wartości rodzinne i kształtowanie postawy odpowiedzialności za nią, a także wzmacnianie relacji rodzinnych.

Święto Narodowego Dnia Życia zostało uchwalone w 2004 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem – rola życia”, „Razem na zawsze”, „Rodzina receptą na kryzys”, „Kierunek: dziecko”.

Tematem obchodów Narodowego Dnia Życia, odbywających się w tym roku pod hasłem ,,Naturalnie – Rodzina”, będą relacje między rodziną a środowiskiem naturalnym. Organizatorom zależy na upowszechnianiu wśród rodzin postawy odpowiedzialności za świat i środowisko, w którym żyjemy, wypełniając tym samym konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju.

4 kwietnia 2016 roku o godz. 16:30 w Sali im. Karola Musioła w Ratuszu, odbędzie się uroczysta Gala, podczas której wręczone zostaną statuetki Tulipany Narodowego Dnia Życia w województwie opolskim. Nagrody będą przyznawane w czterech kategoriach:

  • Dziennikarz – celem nagrody jest promocja ludzi mediów, którzy w swojej działalności promują wartości związane z życiem rodzinnym;
  • Dzieło kultury – przyznawana za najlepsze przejawy artystycznej działalności, które podkreślają znaczenie rodziny w życiu osobowym i społecznym człowieka;
  • Inicjatywa społeczna – za inicjatywy, które budują wspólnotę przez odwoływanie się do istniejących więzi rodzinnych bądź tworzą instytucje wzmacniające życie rodzinne;
  • Samorząd przyjazny rodzinie – ma promować inicjatywy oraz rozwiązania prawne, które wzmacniają rolę rodziny w życiu wspólnoty lokalnej.

    Po Gali zapraszamy Państwa na uroczystą Mszę Świętą, celebrowaną o godz. 18:30 w naszej opolskiej Katedrze przez ks. biskupa Andrzeja Czaję. Podczas Mszy będzie można się przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które jest wyjątkowym dziełem, podejmowanym przez wiele rodzin już przez szereg lat.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA