Prenatalny Okres Życia Człowieka

dziecko Uniwersytet Opolski / Wydział Teologiczny/ Instytut Nauk Pedagogicznych

i Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia

zapraszają na:

 

I Międzynarodową Konferencję Naukową (VI Ogólnopolską Konferencję Naukową) PRENATALNY OKRES ŻYCIA CZŁOWIEKA – ZAGADNIENIE INTERDYSCYPLINARNE Opole, 19 listopada 2014 r.

Program konferencji

9.00 – 9.30 Uroczyste powitanie prelegentów oraz uczestników konferencji – Biskup Opolski, Prof. dr hab. Andrzej Czaja, Ks. Dziekan prof. dr hab. Tadeusz Dola, dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, mgr Ewa Janiuk, 9.30 – 10.10 prof. dr hab. Peter G. FEDOR-FREYBERGH Prenatalna i perinatalna psychologia i medycyna: nowe podejście do profilaktyki pierwotnej 10.10 – 10.30 mgr Iveta PETRIKOVA Prenatalny okres życia ludzkiego z perspektywy moralno-etycznej 10.30 – 10.50 dr Emilia LICHTENBERG-KOKOSZKA Wyjaśnić niewyjaśnione. Próba epigenetycznego spojrzenia na prenatalny okres życia człowieka 10.50 – 11.10 prof. dr hab. Eleonora BIELAWSKA-BATOROWICZ Czy niepłodność i wspomagana prokreacja modyfikują więź rodziców z dzieckiem i jego rozwój? 11.10 – 11.30 mgr Maria WOJACZEK Dialog dziewięciu miesięcy – wybrane aspekty budowania więzi z dzieckiem w prenatalnym okresie życia 11.30 – 12.00 – Przerwa 12.00 – 12.20 mgr Ewa JANIUK Prenatalny okres życia człowieka w edukacji przedporodowej 12.20 – 12.40 dr Adam KLASIK, mgr Anna RAWSKA Zespół stresu pourazowego u kobiet po poronieniu, a ich samoocena, kontrola emocjonalna i przekonanie o własnej skuteczności 12.40 – 13.00 mgr Piotr KIERPAL Bezpieczny świat poczętego dziecka. Muzyka relaksacyjna i jej wpływ na człowieka 13.00 – 13.20 mgr Paweł BRUDEK Rola dziadków w procesie wspierania rozwoju dziecka w prenatalnym okresie życia z perspektywy teorii gerotranscendencji Larsa Tornstama 13.20 – 13.40 mgr Paulina KOŁOSOWSKA Wywiad prenatalny i genogram jako cenne źródło informacji o zasobach i deficytach człowieka 13.40 – 14.00 Zakończenie obrad. Podsumowanie Czas i miejsce konferencji: Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1A, Opole Organizatorzy: mgr Ewa Janiuk, dr Emilia Lichtenberg – Kokoszka, Ks. mgr Piotr Kierpal Kontakt: Emilia Lichtenberg-Kokoszka 6695 666 87, rava8@op.pl Uczestnicy konferencji: Uniwersytet Opolski: Wydział Teologiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych, Instytut Psychologii Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Położne, pedagodzy i psycholodzy z terenu całego kraju Młodzież, małżonkowie i rodzice z terenu Opola i okolic
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA