Nabór na Podyplomowe Studia Socjoterapii

Zapraszamy do studiowania SOCJOTERAPII w ramach studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja o ew. dofinansowaniu studiów, co istotnie obniżyłoby koszty studiów. Podstawowe informacje: ZAPISY: Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Teologicznego UO, ul. Drzymały la, 45-342 Opole; tel. 77 / 44 23 767, Tryb studiów: niestacjonarne Czas trwania studiów: 3 semestry Czas trwania: 365 godzin Kierownik studiów: dr Joanna Dzierżanowska-Peszko Opłaty: 1500 zł za semestr (przy zapisie minimum 22 osób)

Studium adresowane jest do:

 1. osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
 2. absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii,
 3. psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową wiedzę.

Absolwent będzie posiadał kwalifikacje do:

 • prowadzenia zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w zakresie przemocy, nadużyć seksualnych, samobójstw, uzależnień od komputera i Internetu;
 • prowadzenia zajęć grupowych z socjoterapii;
 • prowadzenia warsztatów nauki umiejętności prospołecznych, treningów wychowawczych i komunikacyjnych;
 • prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin dysfunkcyjnych.

Absolwent nabędzie umiejętności:

 • dokonywania diagnozy dla potrzeb socjoterapii;
 • doboru właściwych metod i technik pracy socjoterapeutycznej;
 • zastosowania właściwej strategii socjoterapeutycznej w zależności od potrzeb
 • określania potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
 • stosowania profilaktyki uzależnień (programy terapeutyczne, edukacyjne, środowiskowe);
 • umiejętności nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
 • planowania i organizowania terapii grupowych;
 • prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
 • diagnozowanie i przewidywanie zachowań agresywnych oraz do ich wyciszania i eliminowania.
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA