Wsparcie Integracji Społecznej

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 20.000,00 Okres realizacji: Od 26 lutego 2007 do 30 listopada 2007 Cel programu: zwiększenie możliwości udziału w zajęciach o charakterze terapeutycznym oraz wspieranie i rozwijanie działań samopomocowych względem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Beneficjenci: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym Opis realizowanych działań:
  1. Działania informacyjne
  2. Działania o charakterze motywacyjno-edukacyjnym i z zakresu reorientacji zawodowej:
  • Dyżur doradcy pierwszego kontaktu
  • Dyżur psychologa
  • Dyżur prawnika
Rezultaty:
  1. Działania informacyjne – opracowanie i wydrukowanie 10 000 ulotek
  2. Działania samopomocowe, zatrudnieniowe, terapeutyczne:
  • Dyżury pierwszego kontaktu – podczas 592 godzin dyżuru odnotowano 256 zgłoszeń
  • Dyżury psychologa lub terapeuty – podczas 180 godzin dyżuru przyjęto 146 osób
  • Dyżury prawne – podczas 68 godzin dyżuru przyjęto 52 osoby

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA