Program pomocy psychoterapeutycznej „Razem”

Cel projektu: poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla mieszkańców Miasta Opola i ich rodzin, uzależnionych od alkoholu oraz wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 50 000,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola

Okres realizacji: 05.03.2021 – 31.12.2021

Grupa docelowa: Celem projektu jest poszerzenie oferty programów pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla mieszkańców Miasta Opola i ich rodzin, uzależnionych od alkoholu oraz wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowane zadania:

  1. Terapia uzależnień.
  2. Indywidualna terapia psychodynamiczna.
  3. Systemowa terapia rodzin.
  4. Grupa edukacyjno-motywacyjna.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA