Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – Warto Poznać Swoje Prawa

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 18.400,00 Okres realizacji: 10 maja 2006 do 15 grudnia 2006 Cel programu: podniesienie świadomości osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej na temat praw oraz sposobów ich dochodzenia w instytucjach i urzędach na terenie miasta Opola Beneficjenci: Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej Opis realizowanych działań:
  1. Działania informacyjne
  2. Dyżury informacyjne w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej oraz w pięciu Klubach Wsparcia Koleżeńskiego „PRACA”.
Rezultaty:
  1. Podniesienie świadomości społecznej mieszkańców Opola korzystających z pomocy społecznej lub pozostających w trudnej sytuacji życiowej na temat przysługujących praw i procedur ich egzekucji
  2. Poprawienie umiejętności dochodzenia własnych praw w wyniku udzielonych porad indywidualnych nastąpiło u 192 przyjętych osób

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA