Planuj i działaj bez zniewolenia

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł Okres realizacji: od 2 lutego do 30 listopada 2015 Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców miasta Opola, zwłaszcza rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Beneficjenci: Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym wskutek problemów alkoholowych w rodzinie, Wsparciem objęte są osoby dorosłe borykające się z trudnościami w wypełnianiu przynależnych im ról, mające poczucie nie radzenia sobie w sytuacjach problemowych, sięgające po używki bądź obserwujące proces uzależnienia u swoich bliskich, a także całe rodziny z dziećmi. Opis realizacji działań: – działania informacyjne – indywidualna terapia uzależnień – poradnictwo specjalistyczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym – sesje terapii rodzinnej – ewaluacja i zakończenie projektu

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA