Otwarte Drzwi – Kluby Wsparcia Koleżeńskiego w Opolu

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 13.000,00 Okres realizacji: Od 15 marca 2006 do 15 grudnia 2006 Cel programu: rozszerzenie spektrum strefy przyjaznego wsparcia na terenie miasta Opola oraz inicjowanie nowoczesnych metod reintegracji społecznej i zawodowej dla osób (uzależnionych od alkoholu będących po zakończonym programie psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego) pozostających bez pracy, zwalnianych pracowników i ich rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjenci: Osoby zwalniane z pracy lub pozostające bez pracy oraz ich rodziny Opis realizowanych działań: Działania informacyjne Dyżury Doradcy w Klubach Wsparcia Koleżeńskiego „Praca” Spotkania grupy samopomocowej „Wsparcie dla zwalnianych pracowników i ich rodzin”. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Opolu Szkolenia edukacyjne i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego Tematyka: Zasady tworzenia spółdzielni socjalnej Edycja komputerowa i skład graficzny jako szansa samorozwoju lub zarobkowania za pomocą komputera Zabawą można więcej – integracja grupy Rezultaty: 1. Spotkania Otwartych Drzwi: Przygotowanie na terenie Opola 5 miejsc wsparcia Prowadzenie dyżurów Kolegów-Doradców w trakcie których przyjęto 68 osób. 2. Spotkania grupy samopomocowej „Wsparcie dla zwalnianych pracowników i ich rodzin”, w których wzięły udział łącznie 164 osoby 3. Działania profilaktyczno-edukacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Opolu. 4. Szkolenia edukacyjne i warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz szkolenia specjalistyczne.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA