Ośrodek promocji edukacji i terapii rodzin

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 55 860,00 zł

Okres realizacji: od 15 czerwca do 30 listopada 2016

Cel projektu: celem zadania jest zwiększenie zakresu systemowego wsparcia psychoedukacyjnego i terapeutycznego dla mieszkańców Opola uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin poprzez realizację działań Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin

Beneficjenci: Grupą docelową projektu są mieszkańcy Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym, osoby wykluczone społecznie, a także doświadczające w ich następstwie różnego typu uzależnień, w tym alkoholowego, które przekładają się na zaburzenia relacji małżeńskich i rodzinnych. Wsparciem objęte będą osoby dorosłe, borykające się z trudnościami w wypełnianiu przynależnych im ról, mające poczucie nie radzenia sobie w sytuacjach problemowych, sięgające po używki, bądź doświadczający u siebie procesu degradacji osobowościowej, proces uzależnienia u swoich bliskich, a także całe rodziny z dziećmi.

Opis realizacji działań: – działania informacyjne – obsługa rejestracyjna klientów – indywidualna terapia behawioralno – poznawcza – indywidualna terapia psychodynamiczna – indywidualna psychodrama – sesje terapii małżeńsko-rodzinnej – terapia uzależnień – konsultacje indywidualne lub rodzinne w sytuacjach kryzysowych – superwizja zespołu terapeutycznego – monitoring, analiza ryzyka, ewaluacja i zakończenie projektu


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA