Nowa jakość życia

Donator: Urząd Miasta Opola

Kwota dofinansowania: 12,500.00 zł

Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2013 roku

Cel projektu: Celem projektu jest  zwiększenie zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wśród mieszkańców miasta Opola, zwłaszcza rodzin doświadczających negatywnych konsekwencji wyjazdów zarobkowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kampanię informacyjną oraz świadczenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.

Beneficjenci: Grupą docelową projektu będą mieszkańcy miasta Opola zagrożeni wykluczeniem społecznym wskutek problemów alkoholowych w rodzinie, mających swoje źródło zwłaszcza w migracjach zarobkowych któregoś z jej członków.

Opis realizacji działań: – kampania informacyjna za pomocą plakatów, strony www oraz prezentacji na monitorach LCD w autobusach komunikacji miejskiej; – poradnictwo i działania terapeutyczne.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA