Nie zgadzaj się na przemoc – interwencja i pomoc

Donator: Urząd Miasta Opole Kwota dofinansowania: 20.000,00 Okres realizacji: Od 26 lutego 2007 do 30 listopada 2007 Cel programu: podniesienie jakości pomocy świadczonej osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz rozwój kompleksowego wsparcia na terenie miasta Opole poprzez poszerzenie bazy pomocowej Beneficjenci: osoby doświadczające przemocy w rodzinie Opis realizowanych działań:
  1. Działania informacyjne
  2. Działania interwencyjne
  3. Indywidualna pomoc psychologiczna lub terapeutyczna
  4. Poradnictwo prawne
  5. Społeczność terapeutyczna
Rezultaty:
  1. Działania informacyjne – utworzenie i rozpowszechnienie 10 000 egzemplarzy Folderów
  2. Dyżur interwencyjny w Domu Matki i Dziecka – podczas 700 godzin dyżuru odnotowano 163 zgłoszeń (przyjęć) osób
  3. Indywidualna pomoc psychologiczna – podczas 140 godzin dyżuru odnotowano 109 przyjętych osób
  4. Poradnictwo prawne – podczas 34 godzin dyżuru odnotowano 41 przyjętych osób
  5. Społeczność terapeutyczna – odbyło się 32 godzin zajęć, średnio na spotkaniach uczestniczyło od 6 do 8 kobiet

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA