Grając – wygramy

Donator: Urząd Miasta Opola Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł Okres realizacji: Od 1 lutego do 30 listopada 2012 roku Cel projektu:

Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z dzielnicy Grudzice poprzez udział w zajęciach nauki gry na instrumentach dętych.

Beneficjenci:

Beneficjentami programu będą dzieci i młodzież z miasta Opola w wieku 10 do 16 lat, zamieszkujące głównie dzielnicę Grudzice.

Geneza projektu:

Zachowania ryzykowne, to różne działania niosące ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jak i dla otoczenia społecznego. Do najważniejszych zachowań ryzykownych zalicza się: palenie tytoniu, używanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych /narkotyków, środków wziewnych, leków/, wczesną aktywność seksualną, zachowania agresywne i przestępcze. Wymienione ryzyka należą do zachowań ludzi w różnym wieku, jednak negatywne konsekwencje zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży są zazwyczaj poważniejsze i występują szybciej niż u dorosłych z powodu nie zakończonego jeszcze rozwoju biologicznego, intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Im młodszy wiek, tym większe zagrożenie. Liczne badania wykazały, że zachowania ryzykowne najczęściej z sobą współwystępują. Jedno zachowanie pociąga za sobą inne, np. picie alkoholu, czy odurzanie się narkotykami często współwystępujące z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi i wczesną aktywnością seksualną lub je wyzwala. Niniejszy projekt ma umożliwić dzieciom i młodzieży rozpoczęcie regularnej, cotygodniowej nauki gry na tych instrumentach, zagospodarowując im czas wolny, sprzyjając budowaniu umiejętności pracy zespołowej, współodpowiedzialności, kreatywności i przede wszystkim przeciwdziałając zachowaniom ryzykownym.

Opis realizowanych działań:

1. Działania informacyjne i rekrutacja beneficjentów 2. Zajęcia z nauki gry na instrumentach dętych

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA