Game-X-Reaktywacja. Edukacyjna gra planszowa w zakresie uzależnień behawioralnych

Donator: Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

Okres realizacji: Od 1 września 2016 do 30 czerwca 2017 roku.

Cel projektu: zwiększenie zakresu wiedzy nt. uzależnień behawioralnych wśród młodzieży, podniesienie kompetencji nauczycieli w kontekście realizacji działań diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych, opracowanie materiału roboczego do kontynuowania zajęć po zakończeniu projektu.

Beneficjenci: młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z Opolszczyzny.

Geneza projektu: Uzależnienia behawioralne to problem, który dotyka coraz większą liczbę młodych ludzi. Ilość, różnorodność i dostępność czynników uzależniających stale rośnie, obejmując swym zasięgiem coraz szerszy krąg ludzi. Do głównych i najpopularniejszych uzależnień behawioralnych zalicza się m.in.: uzależnienie od komputera i Internetu, uzależnienie od zakupów, seksu, pracy, hazardu, sportu, solarium, uzależnienie od kompulsywnego jedzenia, a nawet od zdrowej żywności. Spotyka się też osoby uzależnione od telefonów komórkowych i nowych technologii. Współczesny model zajęć profilaktycznych nastawiony jest na rozwijanie umiejętności psychologicznych oraz społecznych i opiera się na założeniu, że nie sam czynnik uzależniający (np. komputer) jest groźny, lecz pewne braki tkwiące w młodym człowieku. Do braków tych można zaliczyć: brak stabilnej samooceny, brak wiary w siebie, brak umiejętności rozwiązywania problemów, brak poczucia bezpieczeństwa. Młodzież boryka się z niedojrzałością emocjonalną, niskim poczuciem własnej wartości, zaburzonymi relacjami rodzinnymi itp. Uzależnienia behawioralne pojawiły się stosunkowo niedawno i wymuszają zmianę podejścia do tematu profilaktyki i terapii. Realizacja niniejszego projektu ma na celu profilaktykę uzależnień wśród młodzieży w zakresie uzależnień behawioralnych, poprzez zaprojektowanie edukacyjnej gry planszowej. Gra ma stanowić narzędzie pomagające w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań uczestników, umiejętnym rozwiązywaniu dylematów oraz zapoznaniu się z przyczynami i skutkami uzależnień behawioralnych.

Opis realizacji działań:

  • opracowanie i wyprodukowanie narzędzia szkoleniowego w postaci edukacyjnej gry planszowej;
  • działania informacyjno-promocyjne i rekrutacja beneficjentów;
  • indywidualne warsztaty dla zakwalifikowanych 10 szkół;
  • rozgrywki na terenie opolskiego oddziału Auchan;
  • zakończenie i ewaluacja projektu.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA