Zrozumieć dziecko z FASD

Cel projektu: zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego

Funkcja w projekcie: Lider

Wartość projektu: 80 000,00 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola

Okres realizacji: 03.03.2021 – 31.12.2021

Grupa docelowa: grupa 30 dzieci, będących mieszkańcami Miasta Opola wykazujących deficyty rozwojowe, w tym zaburzenia związane z syndromem FASD oraz ich najbliższe otoczenie, pracownicy instytucji pomocy społecznej z Miasta Opola

Realizowane zadania:

  1. Dyżury specjalistów w ramach działalności Interdyscyplinarnego Zespołu Diagnostyczno-Terapeutycznego oraz punktu informacyjno-konsultacyjnego dla dzieci z FASD.
  2. “FASD – w trosce o rodzinę” – prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych.
  3. Konferencja “Świat bez FASD”.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA