Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze środkowym województwa opolskiego.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych, promowanie włączenia społecznego oraz przeciwdziałanie ubóstwu i dyskryminacji

Funkcja w projekcie: Partner

Wartość projektu: 5 785 914,20 zł, wartość projektu w części realizowanej przez DFOZ: 96 049,80 zł

Źródło finansowania: projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

Okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2019

Grupa docelowa: osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, kobiety i dzieci będące w trudnych sytuacjach życiowych

Realizowane działania:

  1. Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego.

  2. Wsparcie dla matek zagrożonych wykluczeniem społecznym głównie w Domu Matki i Dziecka.

  3. Opieka psychologiczna dla dzieci i rodziców.


logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA