Etapy pobytu w Domu

Pobyt mieszkanki w Domu podzielony jest na następujące etapy: a) diagnoza sytuacji życiowej b) aklimatyzacja w Domu – 2 tygodnie c) realizacja osobistego planu rozwoju – czas określany jest indywidualnie dla każdej podopiecznej d) przygotowanie do życia poza Domem – 3 miesiące

Decyzję o przejściu z jednego etapu do drugiego podejmuje Dyrektor posiłkując się opinią Zespołu Konsultacyjnego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA