OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA pt. „ZABURZENIA WIĘZI – konsekwencje dla rozwoju psychospołecznego człowieka”

W dniu 9 czerwca 2010 roku w siedzibie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyła się konferencja poświęcona problematyce zaburzeń więzi, organizowana przez Diecezjalną Fundację Obrony Życia- Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu i Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu. Wśród ważkich tematów poruszanych przez prelegentów znalazły się: „Neurobehawioralne wyposażenie noworodka sprzyjające relacji przywiązania” –wykład zaprezentowany przez mgr Teresę Jadczak-Szumiło, „Zaburzenia zachowania u dzieci w paradygmacie przywiązania” – przedstawiony przez mgr Katarzynę Cholewę, „Jak zrozumieć zaburzenia zachowania u dzieci po przeżyciu porzucenia? ” – mgr Marty Nowak, „Zaburzenia relacji przywiązania i ich konsekwencje w rozwoju człowieka” – zaprezentowany przez mgr Lilianę Krzywicką, „Czy jest nadzieja ? Jak wspierać rozwój dzieci z Zespołem Zaburzenia Więzi” mgr Katarzyny Kałamajskiej – Liszcz oraz wykład ks. dr Jerzego Dzierżanowskiego pt. „Komunikacja ważnym elementem budowania więzi”. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem w środowisku specjalistów związanych z pracą z osobami z Zespołem Zaburzenia Więzi i wywołała szeroką dyskusję w czasie i po jej zakończeniu.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA