Relacja z turnusu zimowego dla rodzin zastępczych w Ochotnicy Górnej

W dniach 13-19 lutego 2023 odbył się ostatni już turnus integracyjno-edukacyjny dla rodzin zastępczych, zorganizowany w ramach zadania „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II”. Podobnie jak ostatnio nasze rodziny wypoczywały w malowniczej Ochotnicy Górnej, która na czas naszego zimowiska w całości pokryła się śniegiem!

Jak zwykle rodziny nie tylko wypoczywały, ale również miały okazję do spotkań edukacyjnych i konsultacji indywidualnych ze specjalistami z różnych dziedzin. Odbywały się również zajęcia i warsztaty integracyjne, na których wykonywaliśmy rodzinne dzieła sztuki. Uczestnicy turnusu mieli także możliwość skorzystania z wycieczek oraz zostali zaproszeni na wielkie ognisko. Każdy dzień obfitował w atrakcje, a z relacji rodzin wynikało, że był to dobrze wykorzystany czas ferii.

Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II”, który realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z naszą Fundacją. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Działania prowadzone są przez dwie Fundacje, aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje tych organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA