Sierpniowy turnus w Korbielowie – relacja

W dniach 22-28 sierpnia mieliśmy przyjemność spotkać się z rodzinami zastępczymi, które wypoczywały na turnusie integracyjno-terapeutycznym. Podobnie jak w lipcu, turnus został zorganizowany w malowniczym Korbielowie.

Każdego dnia przed południem organizowano warsztaty dla rodziców oraz dzieci. Jak zwykle zaczęliśmy od spotkania integracyjnego, które pozwoliło rodzinom na lepsze poznanie siebie i innych uczestników turnusu. Dla maluchów i młodzieży przygotowano ciekawe zajęcia plastyczno-ruchowe. Tym razem jednak czekała nas niespodzianka, bowiem nie tylko realizowaliśmy swój program, ale również daliśmy się namówić na wspólną zumbę, którą poprowadziły wypoczywające z nami nastolatki. To była świetna zabawa! Jak zwykle nie zabrakło w naszym planie zajęć uwielbianych przez wszystkich „kalamburów” i zagadek, które nie tylko bawią, ale również znakomicie integrują grupę!

Wieczorem chętni rodzice mogli brać udział w spotkaniach podnoszących ich kompetencje wychowawcze i rodzicielskie oraz indywidualnych konsultacjach ze specjalistami. Swój czas wolny rodziny przeznaczały zwykle na wspólną rekreację korzystając np. z możliwości wędrowania po okolicznych górach bądź na zwiedzaniu malowniczej okolicy. W deszczowe dni ulubioną atrakcją był basen, który mieścił się na terenie naszego kompleksu, a w weekend wyciąg, pozwalający na podziwianie regionu z zupełnie innej perspektywy.

Tradycją każdego turnusu jest już pożegnalne ognisko dla uczestników wyjazdu. Spotkanie służy podsumowaniu minionych wydarzeń, ale również ma być okazją do relaksu i odprężenia. Z pomocą personelu hotelu przygotowaliśmy pyszny posiłek oraz gry i zabawy integracyjne dla dzieci i dorosłych.

Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina II”, który realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z naszą Fundacją. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Działania prowadzone są przez dwie Fundacje, aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje tych organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA