Prezentacja Marte Meo dla zainteresowanych

15.01.20222, SOBOTA O 19:45 – 21:00

Zapraszamy na 60 minutowe spotkanie z Marte Meo, metodą wspomagania rozwoju dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. Metoda bazująca na obserwacji a nie na teoriach. Marte Meo to metoda ucząca nowego spojrzenia na komunikacje, dzięki metodzie Marte Meo wspomagamy rozwój dziecka wskazując opiekunowi, z użyciem materiału wideo, jego możliwości w procesie wychowawczym. Stosując Marte Meo skupiamy uwagę na pozytywnym rozwoju, nie na negatywnym opisie sytuacji i jego skutkach. Posługując się metodą Marte Meo tworzymy precyzyjne instrukcje, dzięki którym rodzic/opiekun dowie się jak postępować z dzieckiem w określonej sytuacji. Rozwiązanie problemu szyte jest na miarę sytuacji, dziecka i opiekuna, każdorazowo uwzględniane są indywidualne cechy przypadku.

Odnośnik do wydarzenia na FB

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA