Konferencja „Świat bez FASD” – relacja

W dniu 19 października 2021 roku w Opolu odbyła się kolejna edycja konferencji naukowo-metodycznej pt. „Świat bez FASD”, której organizatorem była Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia. Ze względu na sytuację epidemiologiczno-sanitarną zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie spotkania w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. Podczas konferencji zostało wygłoszonych sześć prelekcji, a wydarzenie uzyskało patronat honorowy Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Miasta Opola oraz lokalnych mediów.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9:00. Zebranych przed ekranami monitorów słuchaczy powitała Pani Barbara Słomian – dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, która moderowała całe spotkanie. O godz. 9:15 rozpoczęła się pierwsza prelekcja pt.: „Model terapii i opieki dla dzieci z FASD”, którą wygłosiła dr Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog, specjalista w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji, od lat zajmująca się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum FASD. Pani doktor wskazała, iż podstawowym celem stymulacji dziecka z FAS jest umożliwienie mu pełnego rozwoju społecznego i osiągnięcie maksymalnych możliwości rozwojowych. Omówiła model terapii składający się z trzech części: regulacji osi HPA, stymulacji neurorozwoju oraz dostosowania środowiska i metod pracy do możliwości dziecka. Trudności dzieci są złożone i model pomocy powinien zważać na ich specyfikę – prezentowana przez Panią Jadczak-Szumiło forma wsparcia uwzględniała ich różne dysfunkcje i deficyty.

Kolejną prelekcję wygłosiła dr n. hum Emilia Lichtenberg-Kokoszka – położna wraz ze studentkami z Interdyscypilnarnego Koła Naukowego Pedagogiki, Psychologii i Medycyny Prenatalnej i Perinatalnej działającym na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł wystąpienia brzmiał: „Płodowy Zespół Alkoholowy – problem wciąż aktualny”, a prelegentki zwróciły w swoim wykładzie uwagę na to, jak ważne jest, aby w przyszłości postać lekarza na nowo stał się autorytetem i źródłem rzetelnej informacji, bowiem pacjentki na każdym etapie swojego życia i w tak ważnych okresach jak adolescencja, czas starania się o dziecko czy ciąża powinny bezapelacyjnie ufać wybranym ginekologom i do nich kierować wątpliwości i pytania. W rozpropagowaniu wiedzy na temat FAS oraz innych konsekwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w trakcie ciąży może pomóc wdrożenie profilaktycznej edukacji w szkołach. Efekty mogą przynieść zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w ostatnich klasach szkół podstawowych oraz w trakcie toku nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Prelegentki podkreślały, iż temat zespołu FAS powinien być poruszany na lekcjach biologii, jako część tematu dotyczącego prokreacji i ciąży, aby młodzież znała dokładne skutki spożywania alkoholu podczas ciąży i związane z nimi schorzenia mające wpływ na całe dalsze życie.

Po przerwie kawowej głos zabrała Agnieszka Sajewicz, psycholog, pedagog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, której wystąpienie miało tytuł: „FASD a trauma. Czy dziecko z FASD jest bardziej narażone na traumę i jej skutki?”. Pani Sajewicz szczegółowo omówiła pojęcie traumy. Wskazała m.in., iż dziecko jest narażone na skutki stresu lub traumy jaką w ciąży doznaje matka, co zmienia jego szybkość i gotowość do reagowania na stres. Po urodzeniu dzieci rodzą się z całym repertuarem skutków długotrwałego lub i intensywnego narażenia na stres lub traumę (ze względu na bezpośrednie narażenie na negatywne skutki alkoholu, ale i ze względu na stan emocjonalny matki). W toku swoich rozważań Pani Sajewicz wykazała, iż alkohol będąc bezpośrednim zagrożeniem utraty życia, zdrowia i integralności dziecka jest uznawany jako czynnik traumy prenatalnej.

Kolejna prelekcja miała tytuł: „Nastolatek z FASD” i została wygłoszona przez Jolantę Rybicką, psychologa i psychoterapeutę. Pani Rybicka wymieniła i szczegółowo omówiła zaburzenia i trudności, z jakimi boryka się młoda osoba doświadczona FASD. Składają się na nie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, zaburzenia funkcjonowania społecznego, zaburzenia związane z umiejętnościami poznawczymi oraz zaburzenia związane z rozwojem ruchowym.

Następne wystąpienie należało do Beaty Regi, mamy zastępczej, która od wielu lat współpracuje z naszym Ośrodkiem Adopcyjnym. Pani Rega podzieliła się z uczestnikami konferencji własnymi doświadczeniami z codziennej opieki nad dzieckiem z FASD. Omówiła również wiele sytuacji trudnych, w jakich jako rodzic zastępczy niejednokrotnie się znalazła, wskazując jednocześnie na sposoby radzenia sobie z nimi. Swoje wystąpienie zakończyła promowaniem rodzicielstwa zastępczego, które dla wielu dzieci z deficytami jest szansą na znalezienie rodziny, która stworzy mu bezpieczny i spokojny dom.

Ostatnia prelekcja została wygłoszona przez Grażynę Korasiak, logopedę oraz neurologopedę, która omawiała temat wczesnej interwencji neurologopedycznej u dziecka z FASD. Pani Korasiak opowiedziała o trudnościach rozwojowych jakie mają dzieci z FASD, dzieląc je na kilka części w zależności od wieku dziecka. Wskazała również na konkretne strategie postępowania wobec dzieci z FASD.

Spotkanie zakończyliśmy po godz. 14:00. Wśród uczestników byli nauczyciele pracujący z żłobkach, przedszkolach, nauczyciele szkół ponadstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, a także psycholodzy, pracujący w organizacjach pozarządowych, nauczyciele przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, rodzice zastępczy, pracownicy placówek wychowawczo-opiekuńczych oraz urzędnicy i studenci kierunków pedagogicznych. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zainteresowanie. Dziękujemy również naszym patronom honorowym oraz medialnym za wsparcie naszej inicjatywy.  

Patronat honorowy nad naszą konferencję objęli Rzecznik Praw Dziecka oraz Prezydent Miasta Opola

Patronat medialny nad naszą konferencją objęły:

 

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Zrozumieć dziecko z FASD”, który jest sfinansowany ze środków budżetu miasta Opola.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA