Sierpniowy turnus dla rodzin zastępczych już za nami!

W dniach 5-11 sierpnia kolejne rodziny zastępcze wypoczywały na turnusie integracyjno-terapeutycznym, który odbywał się w Korbielowie. I tym razem pogoda dopisała! Każdego dnia przed południem organizowano warsztaty dla rodziców oraz dzieci. Dla maluchów i młodzieży przygotowano ciekawe zajęcia plastyczno-ruchowe, rodzice brali udział w spotkaniach podnoszących ich kompetencje oraz konsultacjach ze specjalistami. Swój czas wolny rodziny przeznaczały na wspólną rekreację korzystając np. z możliwości wędrowania po okolicznych górach bądź na zwiedzaniu malowniczej okolicy.

Ostatniego dnia wszyscy spotkaliśmy się na ognisku, podczas którego przygotowaliśmy szereg atrakcji: był0 rodzinne muzykowanie i gra w „Kalambury”. Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina”. Działanie to zostało realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w partnerstwie z „Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz „Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA