Konferencja naukowo-metodyczna “Świat bez FASD” – relacja z wydarzenia

W dniu 11 października 2018 roku w auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, odbyła się konferencja naukowo-metodyczna „Świat bez FASD”, której organizatorem była Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia. Podczas spotkania zostały wygłoszone cztery prelekcje, a wydarzenie uzyskało patronat Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Miasta Opola, Opolskiego Kuratora Oświaty, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji oraz lokalnych mediów.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9:30. Zebranych na sali Uczestników i Gości wraz z Prorektorem uczelni dr Wojciechem Duczmalem powitała Pani Barbara Słomian – dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego, która moderowała całe spotkanie.

O godz. 10:00 rozpoczęła się pierwsza prelekcja pt.: „Wpływ alkoholu spożywanego przez młodzież na zdrowie seksualne i prokreacyjne oraz funkcjonowanie ich potomstwa”, którą wygłosiła dr n. hum. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, dyplomowana położna i pracownik naukowy z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Prelegentka odniosła się do swoich doświadczeń w pracy z młodzieżą oraz omówiła skutki nieodpowiedzialnego picia, które mogą być odczuwalne również wiele lat później, w dorosłym życiu.

Kolejną prelekcję wygłosił ks. Marcin Marsollek, który pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Opolu jako terapeuta. Temat wystąpienia brzmiał: „Dziecko w rodzinie z problemem uzależnienia”, a podczas wykładu mogliśmy nie tylko dowiedzieć się o funkcjonowaniu dzieci w rodzinach alkoholowych, ale również o ich potrzebach rozwojowych, które niezaspokojone w odpowiednim momencie powodują znaczne deficyty w późniejszym życiu.

Po przerwie kawowo-lunchowej głos zabrała dr n. med. Małgorzata Klecka, która omawiała temat: „Fas, jako trauma rozwojowa”. Pani Doktor prowadzi w Lędzinach Fundację „FAStryga”, która wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi (m. in. z zespołem FASD).

Ostatnie wystąpienie należało do Pani Lucyny Geilke, fizjoterapeutki oraz neurologopedy, która podzieliła się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi z mikrouszkodzeniami, w tym z FASD. Temat brzmiał: „Jak pomagać, żeby nie szkodzić. Terapeutyczne sposoby stymulacji oparte na koncepcji NDT-Bobath i Integracji Sensorycznej”.

Wśród uczestników byli nauczyciele szkół ponadstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, a także psycholodzy, pracujący w organizacjach pozarządowych, nauczyciele przedszkoli z oddziałami integracyjnymi, rodzice zastępczy, pracownicy placówek wychowawczo-opiekuńczych oraz urzędnicy i studenci kierunków pedagogicznych. Dziękujemy wszystkim za przybycie i za inspirujące spotkanie. Jesteśmy wdzięczni za każdą rozmowę i cieszymy się, że nasza konferencja zgromadziła aż 91 uczestników!

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji za gościnność i otwartość. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia nasza współpraca!

Dziękujemy również naszym patronom honorowym oraz medialnym za wsparcie naszej inicjatywy.

Sandra Narewska

Patroni medialni:

Konferencja została finansowana ze środków budżetu miasta Opola.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA