Oferta bezpłatnych szkoleń w ramach edukacji społecznej

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne warsztaty w ramach edukacji społecznej oraz wzmacniania potencjału rodzicielstwa zastępczego, które są organizowane w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina”. Działanie to jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana idea rodzicielstwa zastępczego jako alternatywy dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Dziecko, które zostaje przeniesione ze środowiska biologicznego do pieczy zastępczej, w której oczekuje na uregulowanie swojej sytuacji prawnej oraz – często na adopcję ma szansę wzrastać w rodzinie, gdzie nie tylko kompensuje swoje deficyty, ale również uczy się tego czym jest prawdziwy dom. To zwiększa szanse, iż w przyszłości samo stworzy podobne miejsce i nie przeniesie niepożądanych wzorców na kolejne pokolenia.

Zapraszamy do kontaktu szkoły, uczelnie, instytucje, parafie oraz zorganizowane grupy indywidualne. Zapewniamy dojazd do miejsca szkolenia, materiały edukacyjne oraz poczęstunek dla uczestników.

Zachęcamy do jak najszybszego kontaktu zwrotnego, celem uzyskania szczegółowych informacji oraz rezerwacji miejsca dla Państwa grup/y. Ilość miejsc jest ograniczona. Jesteśmy przekonani, że będzie to dla Państwa ciekawe i pouczające spotkanie, które uzupełni wiedzę teoretyczną w praktyczne rozwiązania.

Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Sandra Narewska, e-mail: wsparcie@dfoz.pl
logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA