Wspomnienia z lipcowego turnusu dla rodzin zastępczych

W dniach 3-9 lipca 2017 odbył się pierwszy turnus integracyjno-terapeutyczny dla rodzin zastępczych, które wypoczywały w domkach letniskowych w Tresnej, tuż nad Jeziorem Żywieckim.

Każdego dnia na dzieci i dorosłych czekały liczne atrakcje, które były oferowane przez ośrodek. Na miejscu rodziny mogły skorzystać z placu zabaw, boiska do piłki plażowej oraz badmintona. Okolica obfitowała w szlaki turystyczne, które pozwalały na wędrówki górskie. Bezpośredni dostęp do Jeziora Żywieckiego pozwalał na skorzystanie z kajaków oraz rowerków wodnych. Rodziny miały również możliwość wzięcia udziału w rejsie statkiem wycieczkowym.

Poza tym każdego dnia odbywały się zajęcia oraz konsultacje dla rodziców i dzieci. Rodzice mogli w ten sposób podnieść swoje kompetencje wychowawcze, porozmawiać o indywidualnych przypadkach w swojej rodzinie oraz otrzymać niezbędne wsparcie. Dzieci doskonaliły swoje talenty w zabawie, która sprawiała im wiele radości.

Turnus w całości został sfinansowany w ramach projektu „Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina”. Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim. Projekt realizowany jest w partnerstwie z “Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych” oraz “Diecezjalną Fundacją Ochrony Życia” aby zmaksymalizować doświadczenie i kompetencje trzech organizacji pozarządowych działających od wielu lat w obszarze wspierania rodzin i pieczy zastępczej oraz budowania współpracy w celu podnoszenia jakości działań na rzecz dobra społecznego.

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA