Jubileuszowy Rok Miłosierdzia w Domu Matki i Dziecka

rok-milosierdzia_001Świętujemy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Z tej okazji Parafia Matki Bożej Fatimskiej podjęła peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego. W dniach od 4 do 6 kwietnia 2016 obraz gościł w Domu Matki i Dziecka.

W poniedziałek, Siostry z mieszkanką z dzieckiem uczestniczyły we Mszy św., o godz. 9.00, w kościele parafialnym. Po Mszy św. obraz Jezusa Miłosiernego został przyniesiony do Domu i umieszczony w kaplicy. O godz. 15.00 mamy z dziećmi, siostry i pracownicy zebrali się przy obrazie na krótkim rozważaniu słów Pana Jezusa z „Dzienniczka” św. siostry Faustyny i modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Wieczorem, także 4 kwietnia, z racji Uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, siostry i dwie mieszkanki w stanie błogosławionym, wzięły udział w uroczystej koncelebrowanej Mszy św. w Katedrze, której przewodniczył ks. bp Rudolf Pierskała i podjęły duchową adopcję dziecka poczętego.

rok-milosierdzia_002We wtorek, o godz. 18.30, ks. Waldemar Musioł odprawił Mszę św. do Miłosierdzia Bożego w intencjach mieszkanek naszego Domu i ich rodzin oraz tych wszystkich, którzy im pomagają, wspierają, towarzyszą im. Msza św. zakończona została Aktem zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu. Po Mszy św., jak zawsze, ks. Waldemar miał spotkania z matkami. W tym czasie dziećmi zajmowały się siostry.

Następnego dnia o godz. 7.45 ks. Dyrektor Jerzy Dzierżanowski odprawił Mszę św. w intencji mieszkanek, pracowników, i Dobrodziejów. Na zakończenie Koronką do Miłosierdzia Bożego wszyscy modlili się i intencji rozbudowy naszego Domu. Czas peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego był czasem szczególnych łask, czasem modlitwy i świętowania. Każda matka w dowolnym czasie mogła przychodzić do kaplicy, by wszystkie swoje sprawy powierzać Miłosierdziu Bożemu. Tego dnia obraz został odwieziony do kościoła parafialnego.

s. M. Anna Bonk

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia   Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA