„Dbając o przyszłość dziecka” – nowy projekt w naszej Fundacji

projekt-dfoz W lutym 2016 roku ruszył projekt „Dbając o przyszłość dziecka”, który jest finansowany z środków Urzędu Miasta Opola.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci z terenu miasta Opola w wieku od 0 do 15 lat wykazującymi zaburzenia rozwojowe – przede wszystkim dzieci krzywdzone, osamotnione, zaniedbane wychowawczo, wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych bądź też w rodzinach biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wczesna wykrywalność deficytów pozwoli na szybkie podjęcie działań korygujących i tym samym na zminimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i syndromu FAS/FAE. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia szans dziecka na prawidłowe zafunkcjonowanie w szkole, grupie rówieśniczej oraz w rodzinie (naturalnej, adopcyjnej bądź też zastępczej).

Wczesna diagnoza pozwoli także na udzielenie profesjonalnego wsparcia opiekunom dziecka w wielu aspektach jego rozwoju. Beneficjentami projektu będą bowiem także rodzice i opiekunowie dzieci, mający problem w codziennym zmaganiu się z trudnościami wychowawczymi, obwiniający nierzadko siebie za problemy swoich dzieci, wykazujący bezradność, nie posiadający wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych oraz syndromu FAS/FAE. Dzięki odpowiednim konsultacjom, systemowej terapii rodzin oraz grupowym zajęciom psychoedukacyjnym, aktywizującym i edukacyjno-integracyjnym zyskają większą świadomość problemów związanych z wychowywaniem dziecka dysfunkcyjnego, a tym samym lepsze narzędzia do ich rozwiązywania.

Projekt potrwa do listopada 2016 roku.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA