20 lat minęło… – relacja z jubileuszu 20-lecia Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego

logo jubileuszuPowołany do życia w 1995 roku Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w tym roku obchodzi 20-lecie swojej działalności. Z tej okazji zorganizowaliśmy jubileuszowe spotkanie, który odbyło się 4.12.2015 roku.

Oficjalna część obchodów rozpoczęła się o 12:00 w Auli Błękitnej Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego. Obszerna sala zgromadziła gości reprezentujących opolskie urzędy, współpracujące z nami instytucje oraz najważniejszych: nasze rodziny.  Swoją obecnością zaszczycili nas: pan Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego, pan Marcin Ociepa – Przewodniczący Rady Miasta Opola, pan Zbigniew Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pani Małgorzata Kozak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, pan Adam Różycki – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, pani Ewa Skirzewska – Kierownik Ośrodka Adopcyjnego, pan Jacek Ruszczewski – Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pan poseł Antoni Duda oraz dyrektorzy i przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu Opolszczyzny. Cieszymy się również z obecności byłych członków Rady Społecznej naszego Ośrodka, przedstawicieli Katolickich Ośrodków Adopcyjnych z terenu kraju, obecności przyjaciół, sympatyków oraz lokalnych mediów, które objęły nasz jubileusz patronatem medialnym.

Spotkanie otworzył dyrektor naszej Fundacji, ks. Jerzy Dzierżanowski, który odczytał listy gratulacyjne od ks. bp Andrzeja Czai, Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka oraz Minister Zdrowia i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej, po czym opowiedział o powstaniu naszej instytucji oraz o pierwszych latach jej działalności. Następnie głos zabrała pani Barbara Słomian, dyrektor Ośrodka, która omówiła bieżącą działalność naszej instytucji, opowiedziała też o organizowanych dwa razy w roku Zjazdach Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych i Przyjaciół Dzieci Adoptowanych oraz działalności wolontariuszy. Spotkanie było okazją nie tylko do wspominania i podsumowania dotychczasowych działań, ale również do promowania idei adopcji, co stanowi jedno z nowych zadań dla ośrodków na mocy ustawy o zmianie ustawy z 4 września 2014 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W związku z tym omówiona została również procedura adopcyjna oraz tematyka warsztatów dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych. Zaprosiliśmy również wszystkich chętnych na Dzień Otwarty, który zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku dnia 7.12.2015 w godz. 12:00-18:00.

Po rysie historycznym wraz z prezentacją dokonań oraz planów na przyszłość Ośrodka, zostało wygłoszone świadectwo. Pani Beata Dzierżanowska – mama zastępcza, opowiedziała o swojej drodze rodzicielstwa zastępczego, o lękach i obawach, ale również radościach, jakie są z nią związane. Ilustracją do opowieści stanowił piękny pokaz zdjęć dzieci, jakie w domowym cieple państwa Dzierżanowskich miały szansę się ogrzać. Po tej części zaprosiliśmy gości na poczęstunek, który został przygotowany w holu uczelni. O godz. 16:00 w pobliskim kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha (zwyczajowo zwanym kościołem „na górce”) odbyła się dziękczynna Msza Święta w intencji wszystkich rodzin adopcyjnych i zastępczych naszego Ośrodka. Eucharystię celebrował ks. bp Rudolf Pierskała, koncelebrę sprawowali ks. Jerzy Dzierżanowski oraz proboszcz ks. Marek Trzeciak. O oprawę Mszy zadbał nasz fundacyjny kolega, Tomasz Fronia wraz z Krzysztofem Bilińskim, sympatykiem naszej Fundacji. W homilii ks. biskup mówił o pięknie rodzicielstwa i spotkania w nim z Chrystusem. „Kto zaprasza do swojego domu dziecko, ten zaprasza Jezusa” – mówił biskup, akcentując przy tym piękno spotkania rodziców adopcyjnych i ich dzieci. Eucharystyczne spotkanie zgromadziło pracowników naszej Fundacji, rodziny adopcyjne i zastępcze. Tuż po udzieleniu przez biskupa końcowego błogosławieństwa wszyscy zebrani usłyszeli dźwięk dzwonka. Po chwili okazało się, że na specjalne zaproszenie pani Barbary Słomian, dzieci podczas Mszy odwiedził św. Mikołaj. Przy pomocy swoich Aniołków rozdał prezenty wszystkim dzieciom!

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy wsparli nasz jubileusz i przyczynili się do jego uświetnienia: najważniejszym Gościom, czyli Rodzinom – za przybycie i trwanie z nami już przez tyle lat, przedstawicielom władz i instytucji – za obecność na oficjalnych obchodach, Uniwersytetowi Opolskiemu za gościnność, wolontariuszkom: Justynie, Ani i Sandrze za pomoc w mikołajkowej części Mszy, firmom, które profesjonalnie doradzały i pomogły zorganizować to spotkanie, patronom medialnym: TVP Opole, Radiu Opole, Radiu Doxa, „Gościowi Niedzielnemu” – za reportaże, audycje i relacje i wszystkim tym, którzy zechcieli z nami podzielić radość z już 20-letniej działalności Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczemu składamy najserdeczniejsze podziękowania! Bóg zapłać!

patronat2

Herb opolskieJubileusz 20-lecia Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego wraz z Dniem Otwartym został sfinansowany przez Samorząd Województwa ze środków budżetu Państwa na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Sandra Narewska

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA