Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin

klotnia

Od 18 maja do 30 listopada 2015 r. Diecezjalna Poradnia Rodzina w Opolu realizuje projekt projekt pt. „Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin”. Działania podejmowane w tym programie mają pomagać osobom wykluczonym społecznie, zagrożonym wykluczeniem społecznym i uzależnionym w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, także nałogu alkoholowego i wszystkich destrukcyjnych następstw, które on spowodował. Mają one również wspierać członków rodzin osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem i uzależnionych w minimalizowaniu bądź też niwelowaniu różnorodnych zaburzeń (głównie natury emocjonalnej). Istotną częścią programu będzie realizowanie terapii indywidualnej w różnych podejściach psychoterapeutycznych (behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym, psychodramatycznym). Innowacją programu będzie objęcie pomocą psychologiczną członków rodzin osób oraz wykorzystanie terapii systemowej w pracy z rodziną z problemem, a także zwiększanie umiejętności terapeutycznych zespołu przez prowadzenia superwizji poszczególnych przypadków i dzięki temu lepszego wspierania i monitorowania zmian jakie zachodzić będą w życiu poszczególnych osób, par i rodzin.

Aby skorzystać z pomocy specjalistów prosimy mieszkańców Opola o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod nr 77 44-25-550!

Coraz większa część członków naszego społeczeństwa nadużywa alkoholu, co powoduje znaczną ilość szkód i zagrożeń. Według szacunkowych danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ok. 2% Polaków uzależnionych jest od alkoholu. W skali kraju liczba osób uzależnionych kształtuje się więc w granicach 800 tys., w skali Opola natomiast w granicach 2 tys. 600. Dwukrotnie większa jest liczba osób dorosłych będących członkami rodzin alkoholików (w naszym mieście ok. 5 tys.) oraz liczba wychowujących się w rodzinach alkoholowych dzieci (również ok. 5 tys.). Problem wykluczenia społecznego, zagrożenie nim oraz narastające problemy uzależnień alkoholowych stanowią trudną sytuację w Opolu. Świadczyć o tym mogą statystyki przyjęć w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu. W 2013 roku zgłosiły się tu 62 rodziny (131 osób), które uczestniczyły w 174 sesjach terapeutycznych prowadzonych przez 2 pary terapeutów, natomiast z konsultacji i terapii indywidualnych skorzystało 448 osób podczas 1523 sesji. Większości z rodzin udało się pokonać sytuację kryzysową, co potwierdza efektywność prowadzonych działań. W ciągu całego roku kolejka oczekujących na pierwsze spotkanie konsultacyjne wynosi ok. 25 małżeństw i rodzin. Podobnie ma się rzecz z terapiami indywidualnymi czy to dla dzieci i młodzieży czy osób dorosłych. Można zatem dostrzec pilną potrzebę rozszerzenia tego typu działań na terenie miasta Opola poprzez rozwój ośrodka, który będzie kompleksowo wspierać rodziny działaniami terapeutycznymi i psychoedukacyjnymi. Zyskując bowiem umiejętność rozwiązania bieżących sytuacji kryzysowych zyskujemy duże prawdopodobieństwo uniknięcia wykluczenia społecznego, a co za tym idzie nasilonemu zagrożeniu wpadnięcia w uzależnienie alkoholowe.

Realizacja projektu „Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin” zwiększa szansę realnej pomocy, skutkującej długoterminową poprawą sytuacji opolskich rodzin. Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia na realizację tego projektu uzyskała środki finansowe w wysokości 44 200,00 zł w ramach konkursu ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA