Ruszył projekt „Dla dziecka i rodziny”

rodzinkaW lutym 2015 roku ruszył projekt „Dla dziecka i rodziny”, który jest finansowany z środków Urzędu Miasta Opola.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci z miasta Opola w wieku od 0 do 15 lat wykazującymi zaburzenia rozwojowe – przede wszystkim dzieci krzywdzone, osamotnione, zaniedbane wychowawczo, wychowujące się w rodzinach adopcyjnych i zastępczych bądź też w rodzinach biologicznych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Beneficjentami projektu będą także rodzice i opiekunowie dzieci, mający problem w codziennym zmaganiu się z trudnościami wychowawczymi.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do interdyscyplinarnych form wsparcia dla rodzin z dziećmi wykazującymi deficyty rozwojowe poprzez działalność zespołu diagnostyczno-terapeutycznego. Wczesna wykrywalność deficytów pozwoli na szybkie podjęcie działań korygujących i tym samym na zminimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych. Da również możliwość udzielenia profesjonalnego wsparcia opiekunom dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Projekt obejmie swym oddziaływaniem miasto Opole. Działania merytoryczne będą miały miejsce w jednostkach Fundacji bezpośrednio realizujących zadanie tj. w Katolickim Ośrodku Adopcyjnym i Opiekuńczym oraz Diecezjalnej Poradni Rodzinnej.

Projekt trwa do listopada 2015 roku.

logotypy
© Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia    Deklaracja dostępności    Program e-pity by e-file   Zarządzanie treścią: PROBETA